Vilniaus arkikatedra mini atšventinimo jubiliejų

Vilniaus arkikatedra mini atšventinimo jubiliejųdelfi.lt 2014-02-05

 

Trečiadienį Vilniaus arkikatedra bazilika mini 25 metų atšventinimo sukaktį. Katedros grąžinimo tikintiesiems jubiliejus bus minimas bendra malda, iškilmingomis Mišiomis ir sakralinės muzikos koncertu.

Prieš iškilmingas Mišias, kurias aukos arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, ansamblis "Schola Gregoriana Vilnensis" giedos Vakarinę liturginę valandą. Tradicinė grigališkoji psalmodija skambės lietuviškai.

Po Mišių vyks sakralios šiuolaikinės muzikos koncertas, kuriame skambės nauji trijų lietuvių kompozitorių kūriniai. Bus atliktos penkios Gintaro Samsono Mišių "Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basilicae Kaunensis" dalys, Vidmanto Bartulio "Credo" ir Algirdo Martinaičio "Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui".

 

Ilgiau nei 500 metų kaip maldos namai veikusi šventovė 1949 metais sovietų valdžios buvo uždaryta. Nuo arkikatedros buvo nuimtos ir susprogdintos šventųjų skulptūros, kelis kartus į ją buvo įsilaužta ir išvogta dalis turto. 1953 metais pastatas perduotas Dailės muziejui, po trejų metų čia įrengta paveikslų galerija. 1988 metais spalio mėnesį per Sąjūdžio suvažiavimą paskelbta apie katedros grąžinimą tikintiesiems, po trumpos rekonstrukcijos 1989 metų vasario 5 dieną ji buvo atšventinta.