Tradicinis mitingas atminti 1987 m. rugpjūčio 23-iąją

DSC01480

Kalba prof. Vytautas Landsbergis

Pirmą kartą viešai Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji dokumentai pasmerkti 1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Laisvės Lygos surengtame mitinge Vilniuje prie paminklo Adomui Mickevičiui. Nuo tada kasmet minimas šis įvykis. Tradiciškai šiemet Lietuvos Sąjūdis pakvietė į šv. Mišias Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje. Po to susirinkusieji su trispalvėmis ėjo iki A. Mickevičiaus paminklo, kur įvyko mitingas.

Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis prisiminė, kad „prieš 26-erius metus šiame mitinge žmonės prašneko, kad melas yra melas. Ta kibirkštis buvo tokia gyvybinga, kad įsiplieskė Sąjūdžio liepsna. Visa Europos Sąjunga nutarė, kad tai visos Europos diena, skirta prisiminti baisiųjų Stalino ir Hitlerio diktatūrų kankinius ir kovotojus už laisvę. Laisvės lygos ir Sąjūdžio veikla nebuvo veltui, mūsų ženklas pasklido po Europą ir Europos Sąjunga jį priėmė kaip savo.

Rugpjūčio 23-ioji yra ir diena, kai ne vien prisimename, bet ir apsidairome, kur atsidūrę, ir kas tame pasauly dedas.“ Profesorius taip pat kalbėjo apie tokius valstybei skaudžius dalykus kaip Vytauto Pociūno žūties byla, Medininkų tragedija, Eglės Kusaitės teismas, Darbo partijos byla.

Savo mintimis apie šį istorinį mitingą pasidalijo ir istorikas Antanas Terleckas: „Turime vieną dalyką, kuris mus visus sieja. Tai yra, bendrą praeitį, kuri yra milžiniška jėga, iš kurios galima pasimokyti tiek stiprybės, tiek vienybės. Mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo, ko gero, yra viena svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Tada pirmą kartą valdžios nesankcionuotame mitinge okupantas buvo priverstas sudrebėti ir suskubti ginti savo pozicijų. Tai yra visų mūsų praeitis, kurią reikia saugoti ir neleisti jos klastoti.“

Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Andrius Tučkus perskaitė Lenkijos kovojančiojo solidarumo atstovės Jadvygos Chmieliovskos laišką, skirtą būtent šiam mitingui. Laiške ji teigė: „Molotovo-Ribentropo paktas turėtų būti mums pamoka visiems laikams. Iki šiol nesurengtas komunizmo ir komunistinių nusikaltėlių teismas. Tai turėtų būti mūsų bendras prioritetas. Neįvertinę istorijos, neatsikratę svetimos diktatūros, mes neturėsime normalios ateities.“

 

Buvo perskaitytas ir kun. Roberto Grigo laiškas, kuriame autorius prisiminė anuometinio mitingo intencijas ir išsakė susirūpinimą dėl dabartinių grėsmių lietuvių tautai: „1987 m. į pirmąjį istorinės tiesos mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo mus pakvietė svajonė apie kitokią Lietuvą: žmoniškesnę, teisingesnę, gyvenančią pagal sąžinės ir laisvės įstatymus. Svajonė apie suverenią tautą, gyvenančią suverenioje valstybėje, kalbančią šiame pasaulyje savo balsu ir besidalijančia su pasauliu unikaliu lietuviškos sielos paveldu. Po dviejų dešimtmečių, kai gyvename politiškai nepriklausomoje valstybėje, laisvoje visuomenėje, tenka su skausmu konstatuoti, kad ši pirminė ir svarbiausia Laisvės Sąjūdžio misija lieka neįgyvendinta. Stebime akivaizdžias tautos laisvei ir jos žmonių orumui kylančias ir stiprėjančias grėsmes.“Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovas Gasparas Genzbigelis perskaitė rezoliuciją, kurioje išdėstyti argumentai prieš sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto restauravimą.

Seimo narys Rytas Kupčinskas paskatino mitingo dalyvius nepamiršti savo istorinės praeities ir kovoti už Tėvynės dabartį: „Prieš 26-erius metus prie A. Mickevičiaus paminklo susirinko žmonės, kurie išdrįso garsiai pareikšti protestą prieš nusikalstamą Molotovo-Ribentropo paktą. Svarbiausia mūsų pareiga ne tik susirinkti ir pagerbti, bet ir išreikšti rūpestį, nerimą dėl mūsų Lietuvos likimo, dėl mūsų jaunosios kartos ateities. Kovokime už mūsų tautos, Konstitucijos nuostatas, kovokime už Lietuvą, už mūsų laisvę, tradicijas, kultūrą, kalbą.“

Gerai žinomas tautines dainas atliko folkloro ansamblis „Ula“.

 

Lietuvos Sąjūdžio sekretoriato informacija

DSC01475

Mitingo dalyviai. Kairėje prof. Vytautas Landsbergis, dešinėje Lietuvos Sąjūdžio

tarybos pirmininkas Andrius Tučkus

DSC01490
Seimo narys Rytas Kupčinskas
DSC01486
DSC01469
Folkloro ansamblis „Ūla“