AE vadovas: šią investiciją tikrai būtų gaila padėti į lentyną

Publikuota: 2013-04-25 10:38:44 Autorius:Rūta Grigolytė, LRT.lt
Visagino atominės elektrinės (VAE) generalinis direktorius Rimantas Vaitkus mano, kad dabartiniai procesaisprendžiant dėl
tolesnio projekto likimo yra natūralūs ir regioninių partnerių erzinti neturėtų. Projektui pakenkti labiau gali ne besitęsiančios
derybos, bet nelogiškai parinkti ekonominiaisvertai.
Premjero sudaryta specialioji darbo grupė pateikė išvadas, kad „elektros kaina bus per didelė“. Kaip, Jūsų
nuomone, VAE projekto rengėjai ir darbo grupė galėjo gauti skirtingus skaičiavimus?
Formaliai VAE atstovai nėra darbo grupės nariai. Darbo grupė, vadovaujama energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus,
yra sudaryta iš valstybės tarnautojų, daugiausia viceministrų, ir taip pat atstovų iš įvairių institucijų. VAE savo ruožtu esame
pateikę pasiūlymus dėlscenarijaus vystymo tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Naujos atominės elektrinės projektas yra
labai svarbi grandis elektros apsirūpinime ilgalaikėje perspektyvoje, bet projekto nepradėjus rengti dabar, be abejo, to
padaryti negalėtume.
Mano manymu, tos darbo grupės išvados, kurios yra pirmadienį paminėtos ministro po Strateginio komiteto posėdžio, iš
tiesų yra nuoseklios ir suprantamos. Tiek pasiūlymai dėl projekto ekonomikos, tiek dėl stipresnio regioninių partnerių
įsitraukimo į projektą, tiek dėl visą laiką trūkstamo plataus politinio susitarimo.
Dabar projekte numatyta kaina yra 18 ct/kWh. Kas yra ta minima per didelė kaina?
Aš negaliu pasakyti, kas yra per didelė kaina, juolab nebūdamas darbo grupės narys. Mačiau tik mokslininkų padarytą
pranešimą, kuomet vyko posėdis. Išvadų, kurias padarė Lietuvos energetikos institutas, komentuoti negalėčiau. Tam reikia
laiko, tikiuosi, kad turėsime galimybę išanalizuoti, kas ten neatitinka to, ką mes esame pateikę savo verslo plane, kuris yra
prieinamas visus pastaruosius metus. Matyti, kad skiriasi prielaidos, o verslo plane visuomet svarbu, kokios prielaidos yra
reikšmingiausios, priimtos kaip pagrindinės.
Publikuota: 2013-04-25 10:38:44 Autorius:Rūta Grigolytė, LRT.ltVisagino atominės elektrinės (VAE) generalinis direktorius Rimantas Vaitkus mano, kad dabartiniai procesaisprendžiant dėltolesnio projekto likimo yra natūralūs ir regioninių partnerių erzinti neturėtų. Projektui pakenkti labiau gali ne besitęsiančiosderybos, bet nelogiškai parinkti ekonominiaisvertai.Premjero sudaryta specialioji darbo grupė pateikė išvadas, kad „elektros kaina bus per didelė“. Kaip, Jūsųnuomone, VAE projekto rengėjai ir darbo grupė galėjo gauti skirtingus skaičiavimus? Formaliai VAE atstovai nėra darbo grupės nariai. Darbo grupė, vadovaujama energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus,yra sudaryta iš valstybės tarnautojų, daugiausia viceministrų, ir taip pat atstovų iš įvairių institucijų. VAE savo ruožtu esamepateikę pasiūlymus dėlscenarijaus vystymo tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Naujos atominės elektrinės projektas yralabai svarbi grandis elektros apsirūpinime ilgalaikėje perspektyvoje, bet projekto nepradėjus rengti dabar, be abejo, topadaryti negalėtume.Mano manymu, tos darbo grupės išvados, kurios yra pirmadienį paminėtos ministro po Strateginio komiteto posėdžio, ištiesų yra nuoseklios ir suprantamos. Tiek pasiūlymai dėl projekto ekonomikos, tiek dėl stipresnio regioninių partneriųįsitraukimo į projektą, tiek dėl visą laiką trūkstamo plataus politinio susitarimo.Dabar projekte numatyta kaina yra 18 ct/kWh. Kas yra ta minima per didelė kaina?Aš negaliu pasakyti, kas yra per didelė kaina, juolab nebūdamas darbo grupės narys. Mačiau tik mokslininkų padarytąpranešimą, kuomet vyko posėdis. Išvadų, kurias padarė Lietuvos energetikos institutas, komentuoti negalėčiau. Tam reikialaiko, tikiuosi, kad turėsime galimybę išanalizuoti, kas ten neatitinka to, ką mes esame pateikę savo verslo plane, kuris yraprieinamas visus pastaruosius metus. Matyti, kad skiriasi prielaidos, o verslo plane visuomet svarbu, kokios prielaidos yrareikšmingiausios, priimtos kaip pagrindinės.