Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija

Vasario 16-osios  Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija,
skiriama kalbininkui, „Vilnijos“ draugijos pirmininkui habil. dr. Kazimierui Garšvai


Maloniai kviečiame dalyvauti Šv. Mikalojaus bažnyčioje, Vilniuje, 2013 m. kovo 10 d. 10 val. aukojamose šv. Mišiose už 1918 metų Nepriklausomybės Akto signatarą Donatą Malinauską.
Po šv. Mišių bus įteikta Donato Malinausko vardo premija.
1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija skiriama asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės.
2013 metais premija skiriama kalbininkui, „Vilnijos“ draugijos pirmininkui habil. dr. Kazimierui Garšvai.

Pagarbiai
Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko vaikaitis
Tadas Stomma ir Viktoras Jencius-Butautas