Siekiame vienybės

Marijampoles_Sajudis_2013-02-10

Į pokalbį su klausytoajias įsijungė ir Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas,Seimo

narys Rytas Kupčinskas (pirmas iš kairės), pirmininkavo Sąjūdžio

Marijampolės skyriaus pirmininkė Gražina Trimakaitė, šio skyriaus tarybos

narys Kazys Balickas. Konferencijos svečiai: Lietuvos Sąjūdžio tarybos

pirmininko pavaduotojas dr. Audrius Skaistys, TSPMI studentė Santa

Kančytė. Pranešimą taip[ pat skaitėSąjūdžio Marijampolės skyriaus tarybos

narė Remigija Taurokienė (pirma iš dešinės)

Gražina Trimakaitė
2013 02 10 vyko Lietuvos Sąjūdžio Marijampolės skyriaus ataskaitinė rinkimų konferencija.
Kaip jau įprasta, kiekviena skyriaus konferencija nagrinėja kurią nors temą, pasirinktą pagal Lietuvos himno žodžius. Pasikviečia į pagalbą ir protingų pranešėjų. Šiais metais buvo pakviesti svečias ir viešnia: Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas teisininkas dr. Audrius Skaistys ir TSPMI studentė ateitininkė Santa Kančytė. Abu pranešėjai vienybės temą nagrinėjo įdomiai, taip, kad stengsimės pranešimus paruošti spausdinimui. Nenusileido brandumu ir marijampolietė pranešėja skyriaus tarybos narė mokytoja Remigija Taurokienė. Diskusija buvo trumpa ne dėl to, kad nebūtų buvę apie ką kalbėtis, bet kad mažai laiko tebuvo skirta. Tad pranešimai bus spausdinami pasiskaitymui ir pasvarstymui
Įvyko tarybos rinkimai. Nauja taryba panaši į senąją: priimtas vienas naujas narys, iš kurio, už visus jaunesnio, tikimasi kūrybingumo ir darbingumo.
Arūno Adomyno nuotr.
Kalba_Audrius_Skaistys
Pranešimą skaitė konferencijos svečias dr. Audrius Skaistys
Kalba_Santa_Kancyte
Kalba konferencijos viešnia Santa Kančytė
Kalba_Remigija_Taurokiene
Pasisakė mokytoja Remigija Taurokienė