„Šalčios aleliumai“ – tradicijų ir papročių pynė

Klaudijaus_Driskiaus_nuotr

„Šalčios aleliumų“ svečiai

Klaudijaus Driskiaus nuotr.

 

Jau šešioliktieji „Šalčios aleliumai“ Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje 2013 m. sausio 26 d. pradžiugino lietuvybės puoselėtojus Pietryčių Lietuvoje. Tradiciškai paskutinį sausio šeštadienį rengiamos šventės tema šiemet – tradicijos ir papročiai. Lietuvos tūkstantmečio gimnazija vykdo šį projektą siekdama kelti Šalčininkų rajono mokinių valstybinės kalbos mokėjimo lygį, ugdyti sceninę kultūrą, pagarbą tautos tradicijoms, mokyti bendravimo, drąsos išsakant savo mintis.
Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė šventės dalyviams ir svečiams palinkėjo puoselėti tris pagrindinius dalykus: šeimą (nes iš jos semiamės žinių, mokomės savo tautos tradicijų), gebėjimą atskirti gėrį nuo blogio ir kūrybiškumą; visų šių dalykų reikia kiekvieną dieną, dirbant darbus savo Tėvynei. LR Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas pasidžiaugė, kad „Šalčios aleliumai“ yra puikus pavyzdys, kaip jaunoji karta turi tausoti lietuviškąsias tradicijas, puoselėti lietuviškų žemių kultūrą. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnaziją pavadino didele Rytų Lietuvos tvirtove. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas visus pasveikino Švietimo ir mokslo ministerijos vardu, palinkėjo būti didiems Lietuvos patriotams, taip pat perskaitė Vytauto Landsbergio fondo padėką už atsidavusį darbą ugdant Lietuvos jaunimą, puoselėjant tradicijas, skirtą Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktoriui Vidmantui Žiliui. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus atsakingoji sekretorė, „Vilnijos“ draugijos narė, Kauno skyriaus Švietimo komiteto narė Julija Iškevičienė pabrėžė, kad reikia stengtis, jog lietuvybės suvokimas būtų tautiečių protuose ir širdyse, kad išliktų lietuvių kalba ir papročiai. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius apdovanojo V. Žilių, kaip Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininką, už nuopelnus Lietuvai pirmo laipsnio atminimo ženklu „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“. Renginyje taip pat viešėjo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva, prof. Arvydas Šeškevičius, istorikas doc. dr. Romas Batūra, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Žukauskas, Rytų Lietuvos mokyklų sąjungos pirmininkė Danguolė Sabienė, „Ryto“ draugijos pirmininkas Algimantas Masaitis, Cingų fondo pirmininkas Jonas Andriukaitis, „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus pirmininkė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus atstovė, Lietuvos kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka, laikraščio „Voruta“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, laikraščio „Mūsų kraštas“ redaktorė Dalia Jankelaitienė, „Valstiečių laikraščio“ žurnalistas Bernardas Šaknys su žmona Marija, mėnraščio „Lietuvių godos“ vyr. redaktore, pulkininkas Arūnas Dudavičius ir kiti.
Šalčininkų rajono lietuviškos mokyklos ir darželiai dainomis, šokiais, meninėmis kompozicijomis apžvelgė, kaip anksčiau Lietuva šventė šventes ir tęsia savo tradicijas. Buvo apsuktas metų ratas: meniškai interpretuoti ir pavaizduoti sėjos, Užgavėnių, advento, Kalėdų, Joninių, Jurginių, Sekminių, Šienapjūtės ir rugiapjūtės papročiai. Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleiviai kūrybiškai priminė bitininkystės tradicijas, bičių ir žmogaus gyvenimo sąsajas. „Šalčios aleliumų“ organizatoriai pabrėžia: „Ši šventė sukviečia Šalčininkų žemės talentus mokinius ir mokytojus, kad dar kartą paliudytų jų meilę ir pagarbą lietuviškam žodžiui, atskleistų šiame krašte augančius jaunus kūrybingus žmones.“ Šventėje dalyvavo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla, Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Turgelių vidurinė mokykla, Poškonių pagrindinė mokykla, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, Čiužiakampio pagrindinė mokykla, Butrimonių pagrindinė mokykla, Jašiūnų „Aušros“ vidurinė mokykla. Šventės programą Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje ruošė mokytojos Diana Butrimienė, Natalija Rogožienė, Jolanta Ališauskienė, Gražina Žilienė. Renginį rėmė Tautos fondas, Cingų fondas, Vytauto Landsbergio fondas, „Vilnijos“ draugija.
Pirmoji „Šalčios aleliumų“ šventė įvyko 1997 m., idėja ją surengti kilo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai kartu su „Vilnijos“ draugija. V. Žilius priminė, kad „ši šventė turėjo atsirasti, nes ypač Pietryčių Lietuvoje trūko lietuviško žodžio, lietuviškos dainos, lietuviško šokio; būtent ši šventė yra pagrindas, kad būtų galima parodyti ir atgaivinti tuos papročius, padavimus, šventes, kurias mūsų seneliai, proseneliai turėdavo“. Renginio pabaigoje dalyviai ir svečiai kartu dainavo dainą „Žemėj Lietuvos“. Šios nuotaikingos Šalčininkų rajono mokyklų šventės, kurią kasmet organizuoja „Vilnijos“ draugija, kolektyvams K. Garšva ir V. Žilius padėkojo bei įteikė atminimo dovanas.

 

Jurgita Brasiūnaitė

Autorės nuotr.

ft_rt
Iš dešinės: Rytas Kupčinskas, dr. Romas Batūra, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
DSC00248
Iš kairės: habil. dr. Kazimieras Garšva, Jonas Vasiliauskas
DSC00249
Iš kairės: Danguolė Sabienė, Genė Vaišnorienė, mons. Alfonsas Svarinskas, Vidmantas Žilius
DSC00227
DSC00236
DSC00252
DSC00263
DSC00272
salcios_aleliumai