Jie nuspręs, ar statysime atominę elektrinę

Jaroslavas Neverovičius

Jaroslavas Neverovičius

K. Čachovskio nuotr.

www.delfi.lt Eglė Samoškaitė 2013-01-20

Premjeras Algirdas Butkevičius praėjusį ketvirtadienį pasirašė potvarkį, kuriuos sudarė darbo grupę Nacionalinei energetinės nepriklausomybės strategijai patikslinti. Ši darbo grupė turės pateikti pasiūlymus „dėl ekonomiškai optimalaus ir vartotojams palankaus apsirūpinimo elektros energija ir kitais energijos ištekliais“.

Kitaip tariant, darbo grupė svarstys, ar Lietuvai ekonomiškai naudinga statyti Visagino atominę elektrinę (VAE). Savo darbą ji turi baigti per du mėnesius.

Premjero sudarytai darbo grupei vadovaus energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius, pavaduotoju paskirtas energetikos viceministras Algimantas Zaremba.

Grupėje taip pat dirbs ūkio viceministras Marius Busilas, Energetikos ministerijos Europos Sąungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Čeikaitė, premjero patarėjas energetikai Tomas Garasimavičius, Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento direktorė Gitana Grigaitytė, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas Danas Janulionis.

Šio darbo grupės nariais paskirti ir žemės ūkio viceministras Vidmantas Kanopa, Energetikos ministerijos Strateginio planavimo ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus vedėjas Tomas Lukoševičius, aplinkos viceminstras Almantas Petkus, Energetikos ministerijos Energijos gamybos skyriaus vedėjas Egidijus Purlys, susisiekimo viceministras Arijandas Šliupas ir finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas.

Darbo grupė galės pasitelkti ir įvairius ekspertus ar žmones iš įvairių organizacijų bei institucijų.

Jeigu Vyriausybė pritars darbo grupės pasiūlymams, ši grupė taip pat turės iki 2013 m. balandžio 11 d. pateikti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus.