JEF aktyvuoja atsaką reaguojant į kritinės infrastruktūros pažeidimus regione

kam.lt, 2023 11 29

Jungtinės Karalystės vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos (JEF) imasi aktyvaus vaidmens reaguojant į kritinės infrastruktūros pažeidimus Baltijos ir Šiaurės jūrų regionuose. JEF šalys sutarė artimiausiu metu koordinuoti veiksmus ir skirti savo pajėgumus, kurie bus panaudoti kaip atsakas į incidentus.

JEF aktyvuoja atsaką reaguojant į kritinės infrastruktūros pažeidimus regione

kam.lt

„Pasikartojantys kritinės infrastruktūros pažeidimai regione – rimtas signalas. Reaguojant į juos reikalinga veiksmų koordinacija, todėl dėkojame Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms už iniciatyvą ir ją remiame. Mes, JEF šalys, turime išlikti budrios ir gebėti greitai reaguoti į provokacijas, užkirsti joms kelią ir atgrasyti nuo jų ateityje“, – sakė lapkričio 28 d. nuotoliniame JEF gynybos ministrų susitikime dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.

 

Susitikime sutarta aktyvuoti JEF atsako priemonę, pagal kurią jūriniai ir oro pajėgumai bus dislokuoti Šiaurės ir Baltijos šalių regione kaip karinis indėlis į svarbiausios povandeninės infrastruktūros apsaugą. Siekiant demonstruoti pajėgumus ir atgrasyti priešiškus veiksmus, šią priemonę bus pradėta įgyvendinti gruodžio pradžioje – ji suteiks kritinės infrastruktūros saugumo užtikrinimą tęsiant lapkritį Baltijos jūros regione vykusią NATO sustiprintą budrumo veiklą. 

 

Tai pirmas kartas, kai JEF atsako priemonė aktyvuota reaguojant į realų įvykį – spalį įvykusį Suomiją ir Estiją jungiančio dujotiekio nuotėkį. 

 

„Matome JEF kaip vieną iš pirmųjų atsako priemonių į bet kokią krizę, o aktyvuojama atsako priemonė yra įrodymas, kad JEF yra patikimas Europos saugumo dalyvis. Bendradarbiaudami per JEF galime sutelkti išteklius, dalytis žvalgybine informacija ir rasti daug bendrų sprendimų bendriems regioninio saugumo iššūkiams spręsti. Taip šioje srityje galime remti NATO ir kitų organizacijų pastangas“, – sakė Ž. Tomkus.

 

Viceministras pabrėžė, kad kritinės infrastruktūros saugumas Lietuvoje išlieka svarbiu darbotvarkės klausimu, todėl Krašto apsaugos ministerija intensyviai dirba, siekiant padidinti kritinės infrastruktūros atsparumą ir apsaugą.

 

Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra aukštos parengties kovinis vienetas, skirtas reaguoti į netikėtas krizines situacijas Europoje ir už jos ribų: pradedant humanitarine parama, atgrasymu ir baigiant kovinėmis operacijomis. JEF pajėgos visų pirma yra skirtos greito reagavimo operacijoms, vykdomoms po Europos Sąjungos, NATO ar Jungtinių Tautų vėliava. Jo padaliniai galėtų būti panaudojami ir NATO 5-ojo straipsnio operacijoms.

 

Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms vadovauja Jungtinė Karalystė, o pajėgas sudaro dešimties Šiaurės Europos šalių partnerių skiriami jūrų, oro, sausumos pajėgumai: JK, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Islandijos.