Paskelbtos pavardės žmonių, kurie buvo įrašyti į numatytų ištremti asmenų sąrašus

lrt.lt, 2023 03 22

Lietuvos ypatingasis archyvas paskelbė pavardes žmonių, kurie 1941 m., 1945–1953 m. buvo įrašyti į numatytų ištremti asmenų sąrašus. 

Gedulo ir vilties dieno minėjimas

lrt.lt

Sąrašai skelbiami interneto svetainėje „Elektroninis pavardžių archyvas“, teigiama archyvo pranešime.

 

Šie sąrašai yra saugomi Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Informacinio centro archyviniame fonde Nr. V-135, Veiklos bylų apyraše Nr. 7.

 

Archyve saugomi sąrašai yra išlikę nepilnai, o kai kuriuose sąrašuose yra nedaug informacijos. Iš 1941 m. sudarytų sąrašų išlikę tik iš Vilniaus ir Kauno miestų bei Mažeikių ir Utenos apskričių numatytų ištremti asmenų sąrašai. Nedaug informacijos galima rasti 1945–1948 m. pagal apskritis sudarytuose sąrašuose.

 

Vienuose sąrašuose įrašyti tik numatytų ištremti šeimų galvų duomenys, kituose – nurodyti visų šeimos narių duomenys, tačiau trūksta kai kurių anketinių duomenų (gimimo metų, vietos ir pan.). Kai kurių apskričių, pavyzdžiui, Vilkaviškio, sąrašų visai nėra. 1949 ir vėlesniais metais sudarytuose sąrašuose informacijos yra žymiai daugiau. Sąrašai sudaryti pagal apskritis, o kai kuriose apskrityse yra išskirti valsčiai, teigiama pranešime žiniasklaidai. Sąrašuose įrašytos ne tik šeimos galvos, bet ir visi kiti kartu gyvenę bei bendrą ūkį vedę šeimos nariai, nurodomi jų gimimo metai arba amžius, gyvenamoji vieta. 1950–1953 m. sąrašai buvo sudaromi jau pagal naują Lietuvos SSR administracinį suskirstymą, pagal sritis ir rajonus. Šio laikotarpio sąrašuose yra beveik visa informacija apie ištremti numatytų šeimų sudėtį, visų šeimos narių anketiniai duomenys.

 

Anot pranešimo, 1941 m., 1945–1948 m. sudarytuose sąrašuose vaikai praktiškai neminimi. Po 1949 m. sudarytuose sąrašuose vaikai jau yra minimi: vienų apskričių sąrašuose – maždaug nuo vienerių metų amžiaus, kitų – nuo trejų.

 

Numatytų ištremti asmenų sąrašai yra suskaitmeninti ir prieinami viešai, todėl Elektroniniame pavardžių archyve radus ieškomo žmogaus pavardę, sąrašą, kuriame jis yra įrašytas, galima pažiūrėti Elektroninio archyvo informacinės sistemos Skaitmeninėje skaitykloje, kur dokumentus skaityti galima be apribojimų, teigiama Lietuvos ypatingojo archyvo pranešime.